Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Remonty nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Reszel

Numer zamówienia: TB.271.9.2018.ZP

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: