Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pasterzewo - dz. nr 45/1

Numer zamówienia: TB.271.7.2018.ZP

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert: