Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: