Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Konserwacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Reszel

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert: