Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Iwanow

Zagospodarowanie działki nr 59 w Tolnikach Małych

Status: Unieważnione

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel