Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Iwanow

Zagospodarowaniu terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo

Numer zamówienia: TB.7013.8.2014.I

Status: Unieważnione

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel