Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-02-212018-03-08Przebudowa drogi gminnej w miejscowości CzarnowiecAktualne
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-04-142017-04-24Przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo Rozstrzygnięte
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-172017-05-26Dostawa zestawu nagłaśniającego do przekazywania komunikatów na Stadionie Miejskim w ReszluRozstrzygnięte
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-07-062017-07-12Dostosowanie do wymogów ochrony p – poż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu.Rozstrzygnięte
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-08-242017-09-01Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święta Lipka, dz. nr 101/2Rozstrzygnięte
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-08-242017-08-31Zakup systemu nawadniającego na Stadion Miejski w ReszluRozstrzygnięte
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-08-172017-08-30Budowa oświetlenia w miejscowości Święta Lipka dz. nr 63/6, 62/11, 93, 72/1Rozstrzygnięte
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-04-242017-05-09Przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawidy Rozstrzygnięte
9Inne2017-07-062017-07-13Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa- Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w ramach projektu Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel.Rozstrzygnięte
10Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-202017-10-27Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel w sezonie 2017/2018 Rozstrzygnięte
Strona 1 z 4