Zwrot podatku akcyzowego

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zwrot podatku akcyzowego za 2017 rok.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

PRODUCENTOM ROLNYM ZA ZAKUPIONY OLEJ NAPĘDOWY(1)

Urząd Gminy w Reszlu informuje:

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW(2) w 2017 roku:

  • w terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Reszla (za grunty - użytki rolne położone na terenie Gminy Reszel) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Reszla (za grunty - użytki rolne położone na terenie Gminy Reszel) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi:

86,00 zł (1,00 (3) x 86) x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2017r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2017r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


 

(1)- Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09-09-2015r. Poz.1340).

(2)- Wzór wniosku o zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ogłoszono w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. Dz. U. z dnia 09-07-2013r. Poz.789.

(3)- Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016r. Dz. U. z dnia 30-11-2016r. Poz.1934


 

Wzór wniosku w Załączniku: 

Załączniki: