Kategoria: Ogłoszenia Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W  RESZLU
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, 
ŻE W DNIU 21 MAJA 2018r. O GODZ. 16.30 
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY 

ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIA 
KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie  materiałów na LVI-ą Sesję Rady Miejskiej w Reszlu projekty uchwał w sprawach:
  1. przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu,
  2. udzielenia dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny przy ul. Słowackiego 11 w Reszlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel,
  3. udzielenia dotacji Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel,
  4. udzielenia dotacji Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel,
  5. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2017 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
  7. zmiany budżetu gminy Reszel na 2018 rok,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 – 2029.
 2. Sprawy różne.
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Reszel.

Załączniki: