Kategoria: Ogłoszenia Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Informacja o posiedzeniu komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W RESZLU PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, 
ŻE W DNIU 16 MAJA 2018 ROKU O GODZ. 16.30 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE 
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RESZLU


PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2017 rok
  3. Projekt wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Reszla
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Załączniki: