Kategoria: Decyzje Celu Publicznego

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt na działce nr 11/7 w miejscowości Pudwągi, gm. Reszel”

Załączniki: