Kategoria: Działalność lobbingowa

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działaność lobbingową

Załączniki: