Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-03-22LIV/365/2018Uchwała LIV/365/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029Obowiązujący
22018-03-22LIV/364/2018Uchwała Nr LIV/364/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rokObowiązujący
32018-03-22LIV/363/2018Uchwala Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.Obowiązujący
42018-03-22LIV/362/2018 Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.     Obowiązujący
52018-03-22LIV/361/2018Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: podziału gminy Reszel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Obowiązujący
62018-03-22LIV/360/2018Uchwała  Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Reszel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.Obowiązujący
72018-03-09LIII/359/2018Uchwała Nr LIII/359/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie: współdziałania Gminy Reszel z Powiatem Kętrzyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Konopnickiej w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej”.Obowiązujący
82018-03-09LIII/358/2018Uchwała Nr LIII/358/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie: współdziałania Gminy Reszel z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp i dna odcinka rzeki Sajna na obszarze Parku Miejskiego w Reszlu”.Obowiązujący
92018-03-09LIII/357/2018Uchwała Nr LIII/357/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rokObowiązujący
102018-02-22LII/356/2018Uchwała LII/356/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029.Obowiązujący
Strona 1 z 90