Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712017-09-0877/2017Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Reszla z dnia 08 września 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel. Obowiązujący
722017-09-0175/2017Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Reszla z dnia 1 września 2017 roku w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję Sołtysa Sołectwa Leginy w Gminie Reszel.Obowiązujący
732017-08-3174/2017Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Reszla z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: objęcia pomocą socjalną z zakładowego funduszu świadczeń socjalny emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin ze zlikwidowanych placówek oświatowych w Gminie Reszel. Obowiązujący
742017-08-3173/2017Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Reszla z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Obowiązujący
752017-08-3171/2017Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Reszla z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2017 roku Obowiązujący
762017-08-2470/2017Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Reszla z dnia 24 sierpnia 2017 r.w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel, położonej w obrębie 3 miasta Reszel . Obowiązujący
772017-08-0469/2017Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Reszla z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel, położonej w obrębie 3 miasta Reszel Obowiązujący
782017-08-0168/2017Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Reszla z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: "Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy"Obowiązujący
792017-08-0167/2017Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Reszla z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie: przekazania wyposażenia gminnej jednostce organizacyjnej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w ReszluObowiązujący
802017-07-3166/2017 Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Reszla z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2017 - 2027.Obowiązujący
Strona 8 z 27