Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612017-09-2990/2017Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok.Obowiązujący
622017-09-2588/2017Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Reszla z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
632017-09-2287/2017Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Reszla z dnia 22 września 2017 roku w sprawie: przyznania nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie nauki Obowiązujący
642017-09-2186/2017Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Reszla z dnia 21 września 2017 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Przebudowę drogi gminnej NR 124031N w miejscowości Klewno”Obowiązujący
652017-09-1985/2017Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Reszla z dnia 19 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji do oceny dalszej przydatności do użytkowania składników majątkowych Gminy, użytkowanych w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w Reszlu.Obowiązujący
662017-09-1483/2017Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Reszla z dnia 14 września 2017 roku w sprawie: zmian do zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Reszel dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy” realizowanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00057-6935-UM1410148/17Obowiązujący
672017-09-1482/2017Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Reszla z dnia 14 września 2017 roku w sprawie: zmian w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Reszel dla projektu pn. „Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – umowa Nr RPWM.08.01.00-28-0003/17-00.Obowiązujący
682017-09-1380/2017 Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Reszla z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel. Obowiązujący
692017-09-1379/2017Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Reszla z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej Obowiązujący
702017-09-1178/2017Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Reszla z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz trybu postępowania w tych sprawach Obowiązujący
Strona 7 z 27