Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-10-27100/2017Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Reszla z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok.Obowiązujący
522017-10-2399/2017Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Reszla z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
532017-10-1898/2017Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
542017-10-1897/2017Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Reszlu Obowiązujący
552017-10-1796/2017Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Reszla z dnia 17 października 2017 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie Reszel na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwaObowiązujący
562017-10-1695/2017Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Reszla z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji ds. weryfikacji i opiniowania złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Reszel oraz emerytom i rencistom tych szkół i placówek. Obowiązujący
572017-10-0594/2017Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Reszla z dnia 05 października 2017 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieObowiązujący
582017-10-0393/2017Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Reszla z dnia 3 października 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli list obecności uczestników korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu oraz sposobu ich przechowywania.Obowiązujący
592017-10-0392/2017 Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Reszla z dnia 3 października 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie stosowanych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych do zabezpieczania danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu przy ul. Podzamcze 1 i Podzamcze 1A prowadzonych przez Stowarzyszenie Helper. Obowiązujący
602017-09-2991/2017Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2017 - 2027.Obowiązujący
Strona 6 z 27