Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212018-01-164/2018Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Reszla z dnia  16 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
222018-01-093/2018Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Reszla z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Przewozy uczniów i dzieci do szkoły z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z tygodniowym planem lekcji w miesiącach: II-VI i IX- XII 2018 roku”Obowiązujący
232018-01-021/2018Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Reszla z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia dni wolnych  od pracy za święto przypadające w sobotę w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy w ReszluObowiązujący
242017-12-29132/2017Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: przekazania wyposażenia jednostce organizacyjnej Gminy Reszel  – Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w ReszluObowiązujący
252017-12-29131/2017Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Reszlu. Obowiązujący
262017-12-27129/2017Zarządzenie Nr 129/2017 BURMISTRZA RESZLA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. Obowiązujący
272017-12-21128/2017Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Reszla z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroObowiązujący
282017-12-21127/2017Zarządzenie Nr 127/2017 BURMISTRZA RESZLA z dnia 21 grudnia roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Reszel w 2018 roku.Obowiązujący
292017-12-19126/2017Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Reszla ​z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Reszel na lata 2018 – 2020Obowiązujący
302017-12-18125/2017Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Przewozy uczniów i dzieci do szkoły z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z tygodniowym planem lekcji w miesiącach: I - VI i IX - XII 2018 roku”Obowiązujący
Strona 3 z 27