Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Reszla z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 49/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 49/2018
Burmistrza Reszla
z dnia  07 maja 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Na podstawie § 8 ust. 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 1490.) w związku z art. 28 ust. 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. 2018. 121 ze zm.)

p o w o ł u j e:

§ 1 Komisję w składzie:

1) Piotr Chamik –  Przewodniczący komisji
2) Grażyna Gałka –  Sekretarz Komisji
3) Magdalena Drapała – Członek Komisji

do przeprowadzenia przetargu w dniu 09 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Reszlu o godz. 1100 na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel  tj.:
- lokal mieszkalny Nr 3 położony na poddaszu – I piętro o pow. 26,47 m2 w budynku Nr 8, wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem składający się z: - pokój o pow. 21,78 m2  poddasze o pow. 4,69 z możliwością urządzenia łazienki oraz udział w ilości 12/100 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 85/1 o pow. 889 m2 KW OL1K/00016486/4 położonej w Reszlu przy ul. Ignacego Krasickiego 8,obręb 2.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: