Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Reszla z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Reszlu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Numer aktu: 117/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 117/2017
BURMISTRZA  RESZLA
z dnia  01 grudnia 2017 roku 
 
w sprawie:  przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Reszlu na dzień 31 grudnia 2017 roku 
 
Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości  (Dz.U.2016.1047 z późn. zm.)
 
Z A R Z Ą D Z A M
 
przeprowadzenie w dniach 27-31 grudnia 2017 r. inwentaryzacji rocznej (częściowej) składników majątkowych  tym: środków pieniężnych, materiałów, narzędzi, stanów magazynowych i paliw będących na stanie Urzędu Gminy w Reszlu – na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 
§ 1. Ustalam następujący skład Komisji Inwentaryzacyjnej:
 
1. Bożena Ślązak-  Przewodniczący
2. Przemysław Klimaszewski -  Członek
3. Rafał Żukowski -  Członek
 
§ 2. Do przeprowadzenie spisów z natury w poszczególnych działach i obiektach, wyznaczam następujące zespoły spisowe:
 
a) obce środki trwałe w użytkowaniu
 
1. Barbara Janiszewska- Przewodniczący
2. Andrzej Jabłonka - Członek
3. Bogusław Domaradzki- Członek
 
b) Park Miejski – materiały;
 
1. Magdalena Drapała -  Przewodniczący
2. Karol Światłowski -  Członek
3. Krzysztof Rębowski -  Członek
 
c) magazyn ul. Kolejowa – materiały do budowy dróg i sieci wodociągowych;
 
1. Piotr Chamik - Przewodniczący
2. Dorota Wiśniewska-  Członek
3. Lucyna Macełko -  Członek
 
d) magazyn ul. Kolejowa – materiały budowlane;
 
1. Krzysztof Iwanow -  Przewodniczący
2. Sylwia Lewandowska -   Członek
3. Karolina Breziuk- Członek
 
e) materiały w sołectwach
 
1. Daniel Lewiński – Przewodniczący
2. Helena Jakubowska  – członek
3. Grażyna Soboczyńska - członek
 
f) roboty publiczne – narzędzia;
 
1. Teresa Janiewicz -  Przewodniczący
2. Magdalena Lewińska -  Członek
3. Małgorzata Stadnik -  Członek
 
g) pojazdy – paliwa, materiały eksploatacyjne ( OSP, SM, UG)
 
1. Danuta Prusinowska-  Przewodnicząca
2. Aneta Zakrzewska -  Członek
3. Marek Płócienniczak-  Członek
 
h) sekretariat – artykuły biurowe, środki czystości
 
1. Emilia Pieniak-  Przewodnicząca
2. Karol Światłowski-  Członek
3. Bogusław Domaradzki-  Członek
 
i) środki pieniężne – kasa, druki ścisłego zarachowania;
 
1. Roland Ballo -  Przewodnicząca
2. Iwona Węglarska  Członek
3. Marta Gradzewicz - Członek
 
j) salda  kont ( weryfikacja) ;
 
1. Roland Ballo-  Przewodnicząca
2. Danuta Ciarka - Członek
3. Karolina Breziuk -  Członek
 
§ 3. Osoby powołane do składu Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych ponoszą pełną  odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami.
 
§ 4. Protokół rozliczeń inwentaryzacji i dochodzenia różnic inwentaryzacyjnych, Komisja Inwentaryzacyjna przedłoży po zakończeniu pracy przez zespoły spisowe.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do zakończenia prac Komisji Inwentaryzacyjnej.

Załączniki: