Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 124/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 124/2017
Burmistrza Reszla
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Na podstawie § 8 ust. 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 1490.) w związku z art. 28 ust. 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. 2016. 2147 ze zm.)

p o w o ł u j e:

§ 1 Komisję w składzie:

1) Piotr Chamik –  Przewodniczący komisji
2) Grażyna Gałka –  Sekretarz Komisji
3) Magdalena Drapała – Członek Komisji

do przeprowadzenia przetargów w dniu 20 grudnia  2017 r. w Urzędzie Gminy w Reszlu o godz. 1000, o godz. 1100,    o godz. 1200 i o godz. 1300 na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel  tj.

- niezabudowana działka przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 101/1 o pow. 1272 m2 KW OL1K/00020904/2 położona w obrębie geodezyjnym Święta Lipka gm. Reszel,

-niezabudowana działka przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowo – usługowej, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 101/3 o pow. 2245 m2 KW OL1K/00020904/2 położona w obrębie geodezyjnym Święta Lipka gm. Reszel,

- niezabudowana działka przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 101/5 o pow. 1897 m2 KW OL1K/00020904/2 położona w obrębie geodezyjnym Święta Lipka gm. Reszel, 

- niezabudowana działka przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 101/6 o pow. 1534 m2 KW OL1K/00020904/2 położona w obrębie geodezyjnym Święta Lipka gm. Reszel.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: