Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Reszla z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: objęcia pomocą socjalną z zakładowego funduszu świadczeń socjalny emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin ze zlikwidowanych placówek oświatowych w Gminie Reszel.

Numer aktu: 74/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 74/2017
Burmistrza Reszla
 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
 
w sprawie: objęcia pomocą socjalną z zakładowego funduszu świadczeń socjalny emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin ze zlikwidowanych placówek oświatowych w Gminie Reszel.
 
Na podstawie art.30  ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku- o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 z póź. zm.) i art.2 pkt 5 ustawy z dnia 04 marca  1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. z 2016r. poz.800 z późn.zm.)
 
Burmistrz Reszla zarządza, co następuje:
 
§1. Przyznaje się prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu następującym emerytom i rencistom- byłym pracownikom ze zlikwidowanych  placówek oświatowych w Gminie Reszel.
 
Zdziebłowska Kazimiera
Skiba Stefan
Jankiewicz  Genowefa   
Szałańska Wanda
Jankowska Anna   
Sołowiej Mirosława                                                          
Pilawska Elżbieta                           
Siwko Zofia
Szewielińska Barbara
Sowa Wiesław
Przeor Anna     
Sokolińska Kazimiera
Adamska Helena 
Piskosz Helena
Hebda Teresa 
Krzywicka Adela
Adamiak Jadwiga       
Kitowska Teresa
Małecka Maria       
Chomka Zofia
Gan Barbara         
Dzięcioł Wanda                                                                 
Kosieradzki Stefan     
Wołejszo Leontyna
Wojciechowicz Barbara         
Bukowska Eugenia
Wiśniewska Zofia                               
Fiedorowicz Alina
Wata Dorota           
Olszewska Marianna
Choszczewska Krystyna     
Gostomska Krystyna
Dacko Wanda           
Jasińska Maria
Gbiorczyk Sławia       
Jurkin Krystyna
Jaruga Olga                
Maliszewska Janina
Kuczyńska Barbara   
Sypniewska Teresa
Waluk Helena       
Uglarenko Henryka
Karmaza Leokadia       
Matyka Regina
Kowalik Halina
Maciukiewicz Barbara  
Michalak Renata   
Korżyńska Ewa      
Mogielnicka Krystyna           
Hryniewicka Grażyna      
Bołtruczek Elżbieta
Ruszczyńska Danuta  
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Reszla z dnia 07 lipca 2009r. w  sprawie:  objęcia pomocą socjalną z zakładowego funduszu świadczeń socjalny emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin ze zlikwidowanych placówek oświatowych w Gminie Reszel.
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 września 2017  roku.

Załączniki: