Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-06-2252/2017Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Reszla z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel. Obowiązujący
922017-06-2251/2017Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Reszla z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel. Obowiązujący
932017-06-2150/2017Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Reszla z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: przyznania nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury uczniom Gimnazjum Nr 1 w ReszluObowiązujący
942017-06-2149/2017Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Reszla z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: przyznania nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 w ReszluObowiązujący
952017-06-2048/2017Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Reszla z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Techniczno-Budowlanym Urzędu Gminy w ReszluObowiązujący
962017-06-1447/2017Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Reszla z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: "Prace remontowo - konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno - zawodowej"Obowiązujący
972017-06-0846/2017Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Reszla z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w ReszluObowiązujący
982017-05-2545/2017Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Gminy w Reszlu na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Obowiązujący
992017-05-2544/2017Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w Gminie Reszel na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Obowiązujący
1002017-05-2443/2017Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Reszla z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zadań oraz terminów ich wykonania w związku z zakończeniem działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w Reszlu z dniem 31 sierpnia 2017 roku oraz włączeniem klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu z dniem 1 września 2017 roku. Obowiązujący
Strona 10 z 27