Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-11-09XLV/311/2017Uchwała Nr XLV/311/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Reszla.Obowiązujący
22017-11-09XLV/310/2017Uchwała Nr XLV/310/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu”. Obowiązujący
32017-11-09XLV/309/2017Uchwała Nr XLV/309/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rokObowiązujący
42017-11-08107/2017Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Reszla z dnia 08 listopada 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
52017-11-07106/2017Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Reszla z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
62017-11-07105/2017Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Reszla z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
72017-11-07104/2017Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Reszla z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Reszel.Obowiązujący
82017-11-06102/2017Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Reszla z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Obowiązujący
92017-11-0594/2017Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Reszla z dnia 05 października 2017 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieObowiązujący
102017-10-2399/2017Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Reszla z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
Strona 1 z 107