Kategoria: Projekty Uchwał

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

XXXV Sesja Rady Miejskiej - projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2017 - 2027