Kategoria: Jednostki organizacyjne gminy

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

telefony: 7553900, 7550883, 7550097
e-mail: gmina@ugreszel.pl
burmistrz@ugreszel.pl
adres http://www.ugreszel.pl/
Burmistrz: Marek Janiszewski