Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-07-262017-08-21Zakup systemu nawadniającego na Stadion Miejski w Reszlu - zapytanie 2Unieważnione
22Inne2017-07-242017-08-18Dzierżawa lokalu świetlicy w obiekcie sali sportowej ul. Chrobrego 5A przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ReszluRozstrzygnięte
23Nieograniczony2017-07-192017-08-03Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowyUnieważnione
24Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-07-172017-07-20Zakup systemu nawadniającego na Stadion Miejski w ReszluUnieważnione
25Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-07-062017-07-12Dostosowanie do wymogów ochrony p – poż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu.Rozstrzygnięte
26Inne2017-07-062017-07-13Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa- Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych w ramach projektu Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel.Rozstrzygnięte
27Inne2017-06-202017-06-27Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji robót budowlanych pn. "Prace remontowo - konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno - zawodowej"Zakończone
28Inne2017-06-082017-06-13Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego - zapytanie wstępneZakończone
29Nieograniczony2017-06-022017-06-19Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowejZakończone
30Nieograniczony2017-06-022017-06-19Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowejUnieważnione
Strona 3 z 4